Çeşme, healing hot waters, can be considered extraordinary in quality sand, sun and the sweet embrace of clarity is a holiday town. İzmir gibi bir merkeze yakınlığı, Ege insanının sıcaklığı, doğa açısından şanslı bir yöre olması, Çeşme'yi mutlaka görülecek tatil mekanları arasında üst sıralara çıkarıyor. Çeşme İzmir'in 94 km. Proximity to a center such as Izmir, the Aegean people of the temperature, the region is lucky in terms of nature, the fountain will be sure to take top position in vacation places are. Çeşme İzmir's 94 km. batısında, kendi adını taşıyan yarımadanın en ucunda kurulmuştur. to the west, with their name on the tip of the peninsula has been established. Gemiciler tarafından küçük liman diye adlandırılmıştır. Has been called by the small port Gemici. Zamanla çoğalan ve buz gibi suların aktığı çeşmelerinden dolayı da yöreye Çeşme denilmiştir. Timing of spawning and ice-cold water that flows to the region because of the fountain in Fountain. 15 km. 15 km. kuzeyindeki İon kenti Erythrai' nin limanı olan Çeşme'nin doğusunda, Kalemburnunda İ.Ö.1000 yıllarında küçük bir yerleşim alanı olduğu bilinmektedir. Erythrai ion to the north of the city's harbor to the east of the fountain, a small settlement areas in Kalemburnunda İ.Ö.1000 is known to be. Çeşme-Ildırı köyünde ortaya çıkarılan Erythrai Antik Kenti ile Çeşme kentinde Osmanlı Döneminden kalan Kale, Kervansaray, çok sayıda çeşme ve tarihi kent dokusundaki sivil mimarlık örnekleri yörenin arkeolojik ve tarihi kaynaklarını oluşturan yapıtlardır. In the village of Çeşme-Ildırı uncover the ancient city Erythrai Çeşme city with the castle from the Ottoman period, Kervansaray, many fountains and civil architecture in the historical city tissue samples of local archaeological and historical sources are the works created.

Çeşme tatil cennetinde ilginizi çekebilecek başlıca eserler ya da bölgeler şunlardır: Çeşme Kalesi, Kervansaray, Çeşme Ilıcaları, Şifne (Reisdere) Kaplıca ve Çamuru, Yat Limanı, Alaçatı İskelesi, Çeşme-Altınyunus Yat Limanı. Cesme vacation in paradise major works that may be of interest to you or regions are: Çeşme Castle, Caravanserai, Fountain of Ilıca, Şifne (Reisdere) Thermal Spring and Mud, the Yacht Harbor, Pier Alacati, Cesme-Altınyunus Yacht Harbor.

Çeşme, kuzey rüzgarlarını almadığı için durgun suları olan Altınkum, Pırlanta, Tursite gibi muhteşem koylara sahiptir. The fountain does not get the north wind is stagnant waters of Altinkum, Diamond, has put Tursite like. Aynı zamanda ILDIRI beldemiz Tunç çağından kalma çok önemli tarihi eserlerle bezenmiştir.Eskiden cüzzamlıların yaşadığı bir manastır olduğu söylenen AYAYORGI, yarım ay şeklinde doğal bir koydur. At the same time, the town ILDIR our very important historical remains from the Bronze Age lived in a monastery of the lazar bezenmiştir.Eskiden said AYAYORGI, put a half months is a natural way.

Çeşme Plajları. Çeşme Beaches.

29 km`lik Çeşme kıyı şeridi boyunca göreceğiniz birbirinden güzel plajların her birinden ayrı bir keyif alacaksınız.Çünkü, Çeşme öyle güzel bir ev sahibidir ki ; her zaman tertemiz denizi, eşine az rastlanır yumuşacık kumsalları ve bunalmadan istediğiniz bronzluğa ulaşabileceğiniz güneşiyle kucaklar sizi. 29 km `lik Çeşme coastal strip along each other, you will see beautiful beaches, each one a separate alacaksınız.Çünkü fun, so beautiful fountain is the owner of a house that always immaculate sea, wife race velvety beaches and snowed the bronze without discrimination to the sun can reach you lap. Dingin bir denizde serinleyip sonra da sımsıcak kumsal da sakince güneşlenmek mi,bir yat kiralayıp adaları gezmek mi, dalış tüpünüzü takıp derinlerdeki zenginliği keşfetmek mi yoksa surf tahtanızı alıp rüzgarla dansetmek mi istiyorsunuz? In a calm sea to cool off and sunbathe then calmly sımsıcak the beach, rent a yacht to visit the island, diving to explore the richness of deep tube and attach your surf board or you want to receive and wind dance? Düşlemeniz bile yeter. Enough even to imagine. Çeşme hepsini önceden düşünmüş ve her bir plajını farklı bir alternatif olarak hazırlayıp hizmetinize sunmuştur sanki. Previously thought and all the fountains in a beach as a different alternative is to prepare and present your service deal.

ILICA : ILICA:

2 Km`ye yakın uzunluktaki geniş ve beyaz kumlu plajları, nitelikli konaklama tesisleri ve termal olanaklarıyla Çeşmenin en büyük ve popüler turizm merkezidir. Deniz`in içinden kaynayan sıcak termal suları, ılıca plajını ve yöredeki diğer plajları büyük birer termal havuz haline getirir. `2 Km in length close to a wide and white sandy beaches, quality accommodation and thermal plant facilities of the Çeşme largest and most popular tourism center. Sea in` in boiling hot thermal waters, spa and beach area beach, the other a large thermal pool makes. Ilıca`daki büyük, küçük konaklama tesisleri, yoğun bir turist kapasitesinin ihtiyacını karşılayabilecek durumdadır. Ilıca `the big, small accommodation establishments, concentrated in a tourist capacity to meet the needs of the situation. Ilıca`nın önemini arttıran en önemli husus, termal olanaklarıdır. `The most important issue of increasing importance Ilıca, are the thermal facilities. Birçok küçük, otel ve pansiyonlarda bile kaplıca suyu vardır. Many small hotels and hostels even have water. Çeşme plajlarının ve özellikle ılıca plajının en önemli özelliklerinden biri de, kıyıdan denize doğru yaklaşık yüz metrelik bir şeridin insan boyunu geçmeyecek derinlikte olmasıdır. Beaches, and especially the most important hot spring fountain features one of the beaches, the coastal strip from the seaward about a hundred meters in depth is not to exceed the size of the people. Sığ sularda, özellikle termal kaynaklarla beslenen sularda ultraviyole ışınlarının insan sağlığına çok daha fazla yararlı olduğu bilimsel bulgularla kesinleşmiştir. Shallow water, especially in water fed by thermal sources of ultraviolet rays on human health is much more useful to scientific findings are accurate. Bunların yanı sıra , bu plajlardan çocukların yararlanma olanakları, sağlık ve can güvenliği bakımından elverişlidir. In addition, children benefit from the opportunities this beach, are suitable in terms of health and safety can.


2020 © Mavi Ev Otel Tüm Hakları Saklıdır.